Bumpy's Arcade Fantasy

איך מכניסים את הסיסמאות?

ש: איך עוברים שלב בעזרת הסיסמאות? המחשב לא קולט את האותיות שמקישים.

ת: במסך של הכנסת הסיסמה, אליו מגיעים דרך התפריט הראשי בבחירה באפשרות Password, יש ללחוץ על מקשי ה"למעלה" או ה"למטה" כדי לשנות אותיות. לא ניתן להכניס אותיות ע"י לחיצה על האות עצמה.

(-) Gabriel נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2, הודעה 3
משחקים ישנים רומים ואמולטורים