Wings Of Fury

טיפ להפצצת האי

לאחר שהפצצתם את האי וכל האנשים יצאו החוצה, חזרו לגיחה נוספת בגובה נמוך ו"קצרו" אותם עם המקלעים. (מקש רווח, קול הזמזום).
השיטה היא לטוס נמוך כך שרואים את המטוס מקרוב. מעל העצים או תחילת החוף, כשאתם יודעים שהאנשים קרובים, געו קלות במקש מטה כדי להביא את המטוס לגלישה מבלי להוריד את האף, ו"סחטו" את הדק המקלעים.

יש לחזור על הפעולה במידת הצורך.

(-) BluePrint נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים