Wings Of Fury

איך ממריאים?

ש: אני לא מצליח להמריא במשחק! איך ממריאים?

ת: עקב בעיה במשחק לא ניתן להמריא כאשר מפעילים את המשחק במחשבים חדשים.

פתרונות אפשריים:

1. הפעלת המשחק בעזרת DOSBox.
2. הורדת Remake למשחק מהאתר הזה או Remake אחר מהאתר הזה.

(-) עידן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2

איך נוחתים?

במרכז החלק התחתון של המסך יש חלון המראה את המבט מתא הטייס. בזמן גישה אל נושאת המטוסים מופיע צלב שמסייע למצוא את גובה הטיסה הנחוץ לקראת נחיתה. יש ליישר אותו עם הקו הלבן שמופיע על הסיפון.
אם מכוונים ישר, המטוס יהיה כמעט בגובה הסיפון ולחיצה קלה מטה תנמיך אותו.
שימו לב: בזמן המראה, כשלוחצים שמאלה כדי להאיץ, המטוס מרים את הזנב.
כשלוחצים למעלה כדי להמריא, המטוס מוריד את הזנב חזרה אל הסיפון. (בנסיון להרים את האף).

זה מה שצריך לעשות בזמן נחיתה:
כשהגלגלים נוגעים בסיפון, יש ללחוץ למעלה, מה שיוריד את זנב המטוס אל הסיפון ויאפשר לו לתפוס את אחד מארבעת כבלי הבלימה הממוקמים בצד ימין של הספינה (נוחתים מצד ימין).
לאחר הנחיתה ניתן להתגלגל לאט חזרה אל המעלית ולרדת בה לתיקונים וחימוש מחדש.

(-) BluePrint נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

טיפ להפצצת האי

לאחר שהפצצתם את האי וכל האנשים יצאו החוצה, חזרו לגיחה נוספת בגובה נמוך ו"קצרו" אותם עם המקלעים. (מקש רווח, קול הזמזום).
השיטה היא לטוס נמוך כך שרואים את המטוס מקרוב. מעל העצים או תחילת החוף, כשאתם יודעים שהאנשים קרובים, געו קלות במקש מטה כדי להביא את המטוס לגלישה מבלי להוריד את האף, ו"סחטו" את הדק המקלעים.

יש לחזור על הפעולה במידת הצורך.

(-) BluePrint נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים