Wings Of Fury

איך ממריאים?

ש: אני לא מצליח להמריא במשחק! איך ממריאים?

ת: עקב בעיה במשחק לא ניתן להמריא כאשר מפעילים את המשחק במחשבים חדשים.

פתרונות אפשריים:

1. הפעלת המשחק בעזרת DOSBox.
2. הורדת Remake למשחק מהאתר הזה או Remake אחר מהאתר הזה.

(-) עידן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים