Wings Of Fury

איך נוחתים?

במרכז החלק התחתון של המסך יש חלון המראה את המבט מתא הטייס. בזמן גישה אל נושאת המטוסים מופיע צלב שמסייע למצוא את גובה הטיסה הנחוץ לקראת נחיתה. יש ליישר אותו עם הקו הלבן שמופיע על הסיפון.
אם מכוונים ישר, המטוס יהיה כמעט בגובה הסיפון ולחיצה קלה מטה תנמיך אותו.
שימו לב: בזמן המראה, כשלוחצים שמאלה כדי להאיץ, המטוס מרים את הזנב.
כשלוחצים למעלה כדי להמריא, המטוס מוריד את הזנב חזרה אל הסיפון. (בנסיון להרים את האף).

זה מה שצריך לעשות בזמן נחיתה:
כשהגלגלים נוגעים בסיפון, יש ללחוץ למעלה, מה שיוריד את זנב המטוס אל הסיפון ויאפשר לו לתפוס את אחד מארבעת כבלי הבלימה הממוקמים בצד ימין של הספינה (נוחתים מצד ימין).
לאחר הנחיתה ניתן להתגלגל לאט חזרה אל המעלית ולרדת בה לתיקונים וחימוש מחדש.

(-) BluePrint נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים