Prince of Persia 2: The Shadow and The Flame

איך פותחים את הדלת בשלב השני, בטירת הנשרים?

ש: בשלב השני של הנסיך הפרסי, לאחר טיפוס רב בטירת הנשרים, מגיעים לדלת. איך פותחים אותה?

ת: יש ללכת שמאלה עד לקצה, שם נמצא שומר הלפיד. יש להרוג אותו ולקפוץ למדרכה של הלפיד מבלי לגעת באש. המרצפה הממוקמת שם היא הכפתור הסודי שפותח את הדלת.

(-) אורח נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים