Prince of Persia 2: The Shadow and The Flame

[וידאו] איך עוברים את השלד שנמצא בגשר המערה בשלב הרביעי?

ש: כשמגיעים לגשר במערה מוצאים שלד שמסרב למות. מה עושים?

ת: כדי לנצח את השלד צריך להחליף איתו צדדים, ולהילחם איתו מספיק זמן עד שהגשר מתמוטט. ברגע שזה קורה צריך להיאחז בחלק השמאלי של הגשר שנשאר באוויר.

ש: זה עדיין לא מצליח להרוג אותו. הרי כשמחליפים איתו צדדים, הפנים של השחקן הם מול החלק של הגשר שמתמוטט. אז איך אפשר להיאחז בחלק השמאלי?
אם מנסים לעמוד על השלב האחרון בחלקו השמאלי של הגשר שנשאר תלוי, ולהילחם עם השלד משם - הגשר לא מוכן להתמוטט. אם עומדים על החלק של הגשר שמתמוטט, ונלחמים איתו משם - נופלים ביחד עם השלד.. מה עושים?

ת: צריך למצוא את התזמון והמיקום המדוייקים.
המיקום צריך להיות משהו כמו שלב אחד או שניים מימין לקיצוני הנותר (שלב שיפול בהתמוטטות). בהתמוטטות השחקן נופל. ברגע שזה קורה, יש להסתובב מיד וללחוץ על Shift. כאן השחקן אמור להינצל ולתפוס את הקצה ברגע האחרון (אסור לשכוח לא לתת לשלד לדרוך על המתג שנית, כי אז לא יהיה אפשר להגיע אליו יותר).

ש: לפעמים בשלב הזה השלד מופיע במסך אחר בדרך אל הגשר ונופל. כשמגיעים אל הגשר, הוא ריק והדרך פנויה. האם זוהי דרך נוספת לסיים את שלב המערה?

ת: זהו בסך הכל באג במשחק.
ש: ב"סצנת ההינצלות" מאבדים את החרב כשנתלים על הקצה. מה עושים?

ת: אמורים להמשיך בינתיים ללא חרב, עד שלב מאוחר יותר במשחק.

(-) Azurerider + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים