Prince of Persia 2: The Shadow and The Flame

[וידאו] איך קופצים על הספינה?

ש: איך אפשר לקפוץ על הספינה בשלב הראשון? היא רחוקה מדי!

ת: כדי להגיע לספינה בקפיצה יש ללחוץ גם על המקש Shift בזמן הקפיצה וכך להתלות על החלון ולעלות.

הסרטון באדיבות yoyole123.

(-) ספרדי + yoyole123 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים