Prince of Persia 2: The Shadow and The Flame

איך נלחמים בראשים המעופפים?

ש: בתחילת השלב השלישי מופיעים ראשים מעופפים. על הראש הראשון אפשר "להוריד" לבנה רופפת, אך איך נלחמים בשאר?

ת: דרך פשוטה היא למצוא את התזמון הנכון כדי פשוט להתחמק מהם. אפשר להרוג אותם גם עם סכין (לאחר שמוצאים אותה), אבל זה לא קל - יש צורך במיומנות ותזמון, מכות עיוורות לא יעזרו במקרה הזה.

(-) אורח + Azurerider נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים