Ugh!

טיפים ומקשים

במשחק זה אתם משחקים נהג הסעות פרה-היסטורי, אשר מטרתו להסיע אנשי מערות ממקום למקום.

טיפ 1: אם אחד הנוסעים נופל למים, עדיין ניתן להציל אותו במקרים מסויימים. אל תוותרו!

טיפ 2: הנסיעות שלכם זוללות אנרגיה! כדי לצבור עוד אנרגיה, זרקו את האבן על העץ ואספו את הפרי שנופל מהעץ. מד האנרגיה שלכם מיוצג על ידי הפס הצהוב. בנוסף, אתם לא יכולים להעלות נוסעים כשיש לכם את האבן.

טיפ 3: אל תתנו לציפור לגעת בכם!

השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

שחקן 1:

  • תזוזה: מקשי החצים.
  • זריקת אבן: מקש Ctrl הימני.

שחקן 2:

  • למעלה ולמטה: W, Z.
  • ימינה ושמאלה: A, S.
  • זריקת אבן: מקש Ctrl השמאלי.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים