Ugh!

איך עוברים את שלב 4?

ש: מדוע אני נפסל לאחר פרק זמן מסויים ללא סיבה נראית לעין?

ת: בתחתית המסך נמצא פס צהוב שמציין את כמות האנרגיה של השחקן. כדי להמשיך לשחק, יש לשמור על רמה מספיקה של אנרגיה. במילים אחרות: על מנת לא לגווע ברעב, צריך לאכול.
יש לקחת את האבן ולהשתמש בה כדי לפגוע בעץ על מנת שיפיל תפוח. לאחר אכילת התפוח, יש לזרוק את האבן באמצעות מקש Ctrl הימני, וזאת על מנת שיהיה ניתן להמשיך לאסוף נוסעים.

(-) BluePrint נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

איך עוברים את שלב 69?

ש: בשלב הזה אני לא מספיק לקחת את כל האנשים בזמן בגלל שתי סיבות: 1. הציפור עפה מהר מדי. 2. ישנה אבן, אך אין עץ ולכן אי אפשר להעלות מחדש את מד האנרגיה. מה עושים?

ת: לא חייבים לטפל בדרישות של כל האנשים, בין כל המספרים הלא מוסברים שמצויים בתחתית המסך יש מספר שמציין כמה אנשים צריך לשרת:כאשר ההגדרה של לשרת היא להסיע אותם לכל המקומות שהם רוצים, עד שהם לא יוצאים יותר ממערותיהם. אם יש יותר אנשים במסך, ניתן - ובשלב הזה, חייבים - להתעלם מהם לחלוטין. כאן נכנס הקטע של האסטרטגיה. נסו להתעלם כל פעם ממישהו אחר.
את האבן ניתן לנסות להשליך על הציפור ולקבל כמה שניות של שקט.

(-) Gabriel נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

טיפים ומקשים

במשחק זה אתם משחקים נהג הסעות פרה-היסטורי, אשר מטרתו להסיע אנשי מערות ממקום למקום.

טיפ 1: אם אחד הנוסעים נופל למים, עדיין ניתן להציל אותו במקרים מסויימים. אל תוותרו!

טיפ 2: הנסיעות שלכם זוללות אנרגיה! כדי לצבור עוד אנרגיה, זרקו את האבן על העץ ואספו את הפרי שנופל מהעץ. מד האנרגיה שלכם מיוצג על ידי הפס הצהוב. בנוסף, אתם לא יכולים להעלות נוסעים כשיש לכם את האבן.

טיפ 3: אל תתנו לציפור לגעת בכם!

השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

שחקן 1:

  • תזוזה: מקשי החצים.
  • זריקת אבן: מקש Ctrl הימני.

שחקן 2:

  • למעלה ולמטה: W, Z.
  • ימינה ושמאלה: A, S.
  • זריקת אבן: מקש Ctrl השמאלי.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים