Ugh!

איך עוברים את שלב 69?

ש: בשלב הזה אני לא מספיק לקחת את כל האנשים בזמן בגלל שתי סיבות: 1. הציפור עפה מהר מדי. 2. ישנה אבן, אך אין עץ ולכן אי אפשר להעלות מחדש את מד האנרגיה. מה עושים?

ת: לא חייבים לטפל בדרישות של כל האנשים, בין כל המספרים הלא מוסברים שמצויים בתחתית המסך יש מספר שמציין כמה אנשים צריך לשרת:כאשר ההגדרה של לשרת היא להסיע אותם לכל המקומות שהם רוצים, עד שהם לא יוצאים יותר ממערותיהם. אם יש יותר אנשים במסך, ניתן - ובשלב הזה, חייבים - להתעלם מהם לחלוטין. כאן נכנס הקטע של האסטרטגיה. נסו להתעלם כל פעם ממישהו אחר.
את האבן ניתן לנסות להשליך על הציפור ולקבל כמה שניות של שקט.

(-) Gabriel נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים