Prehistorik

כיצד משנים את הגדרות המשחק?

ת: על מנת להגיע למסך בחירת ההגדרות, יש למחוק את הקובץ GRAWAGA.CFG ולהפעיל את המשחק כרגיל. בפעם הראשונה שהמשחק יופעל, יופיע אשף קצר שיאפשר להגדיר את הסאונד, השליטה וכו'.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
עוד באותו עניין:

(הצג הכל)

משחקים ישנים רומים ואמולטורים