Prehistorik

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י הגעה לסוף השלב עם מד אוכל מלא (על מנת למלא את מד האוכל יש לאסוף מאכלים במשך השלב).

תזוזה: מקשי החיצים
מכה: מקש רווח
השתקת המוזיקה: F2
השתקת הקול: F3

טיפ: כדי להיכנס למערות יש ללחוץ על למטה בפתחן.

(-) Og נוסף על ידי Og

כיצד משנים את הגדרות המשחק?

ת: על מנת להגיע למסך בחירת ההגדרות, יש למחוק את הקובץ GRAWAGA.CFG ולהפעיל את המשחק כרגיל. בפעם הראשונה שהמשחק יופעל, יופיע אשף קצר שיאפשר להגדיר את הסאונד, השליטה וכו'.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים