Prehistorik

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י הגעה לסוף השלב עם מד אוכל מלא (על מנת למלא את מד האוכל יש לאסוף מאכלים במשך השלב).

תזוזה: מקשי החיצים
מכה: מקש רווח
השתקת המוזיקה: F2
השתקת הקול: F3

טיפ: כדי להיכנס למערות יש ללחוץ על למטה בפתחן.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים