Alone in the Dark

איך ניתן להמנע מהקרב בחדר הראשון?

ת: על מנת להמנע מהקרב בחדר הראשון, יש לדחוף את התיבה על ה-trapdoor ואת הארון על החלון לפני שמחפשים את המכתב בפסנתר.

(-) Octarine נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים