Alone in the Dark

איך הורגים את הרוח על הכורסא?

ת: הרוח על הכורסה היא בין היחידות שאי אפשר להרוג במשחק. פשוט צריך להזהר שלא לגעת בה.

(-) Octarine נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים