Alone in the Dark

כיצד מפעילים את מוזיקת הרקע בדוסבוקס?

ת: מוזיקת הרקע לא פועלת בDOSBox כאשר ערך ה-Cycles גבוה מדי. כדי לאפשר למשחק לנגן את מוזיקת הרקע, יש "לשחק" עם ערך ה-Cycles עד להגעה לערך הגבוה ביותר איתו המוזיקה עובדת.

את ה-Cycles אפשר לשנות על ידי עריכת הקובץ dosbox.conf או על ידי לחיצה על שילוב המקשים CTRL + F11/F12.

(-) raztk נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

כיצד נלחמים באויבים?

ש: לחיצה על Enter ולאחר מכן על Fight ועל מקש הרווח לא פוגעת באויבים. כיצד ניתן להלחם בהם?

ת: כדי לפגוע באויבים, יש לשלב את מקש הרווח עם מקשי החצים באמצעות לחיצות ארוכות.

(-) Godan נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

איך הורגים את הרוח על הכורסא?

ת: הרוח על הכורסה היא בין היחידות שאי אפשר להרוג במשחק. פשוט צריך להזהר שלא לגעת בה.

(-) Octarine נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

איך ניתן להמנע מהקרב בחדר הראשון?

ת: על מנת להמנע מהקרב בחדר הראשון, יש לדחוף את התיבה על ה-trapdoor ואת הארון על החלון לפני שמחפשים את המכתב בפסנתר.

(-) Octarine נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים