Alone in the Dark

כיצד מפעילים את מוזיקת הרקע בדוסבוקס?

ת: מוזיקת הרקע לא פועלת בDOSBox כאשר ערך ה-Cycles גבוה מדי. כדי לאפשר למשחק לנגן את מוזיקת הרקע, יש "לשחק" עם ערך ה-Cycles עד להגעה לערך הגבוה ביותר איתו המוזיקה עובדת.

את ה-Cycles אפשר לשנות על ידי עריכת הקובץ dosbox.conf או על ידי לחיצה על שילוב המקשים CTRL + F11/F12.

(-) raztk נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים