Titus The Fox

איך נכנסים לדלתות?

ת: כדי להיכנס לדלת יש להתכופף מולה למשך שניה-שתיים.

אלו הם מעין מעברים סודיים. לא כל מה שנראה כדלת במשחק הוא מעבר שאפשר להיכנס בו.

(-) א ני + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים