Titus The Fox

איך הורגים את האויבים במשחק?

ש: איך הורגים את האויבים במשחק?

ת: לאורך המשחק פזורים חפצים בהם ניתן להשתמש כדי להרוג את האויבים (ארגזים וכו'). יש להרים אותם (ע"י התקרבות לחפץ, התכופפות ולחיצה על מקש הרווח) ואז לזרוק אותם (ע"י מקש הרווח) על האויב כדי להרוג אותו.

(-) mario נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים