Titus The Fox

איך הורגים את האויבים במשחק?

ש: איך הורגים את האויבים במשחק?

ת: לאורך המשחק פזורים חפצים בהם ניתן להשתמש כדי להרוג את האויבים (ארגזים וכו'). יש להרים אותם (ע"י התקרבות לחפץ, התכופפות ולחיצה על מקש הרווח) ואז לזרוק אותם (ע"י מקש הרווח) על האויב כדי להרוג אותו.

(-) mario נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

איך נכנסים לדלתות?

ת: כדי להיכנס לדלת יש להתכופף מולה למשך שניה-שתיים.

אלו הם מעין מעברים סודיים. לא כל מה שנראה כדלת במשחק הוא מעבר שאפשר להיכנס בו.

(-) א ני + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

מהם המקשים של המשחק?

ת:  המקשים במשחק הם:

קפיצה/טיפוס מעלה - למעלה או Q
התכופפות/ירידה מטה - למטה או A
ימינה - ימינה או ;
שמאלה - שמאלה או L

זריקת חפץ - רווח או Enter
הרמת/הנחת חפץ - [התכופפות]+[זריקת חפץ]

P - הפסקה (Pause)
F1 - היפסלות (איבוד חיים)
F2 - סיום משחק (Game Over)
F3 - הפסקת/הפעלת המוזיקה
F4 - הצגת מצב הפסילות והשלב
E - הצגת מצב הבריאות

(-) א ני + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים