Mortal Kombat 1

איך מתחילים לשחק?

ש: מהו מקש ה-Start במשחק? איך מתחילים לשחק?

 ת: המקשים:
F1 - שחקן מס' 1.
F2 - שחקן מס' 2.
F10 - מסך האפשרויות.

 ניתן לשנות את מקשי הפעולה של השחקנים ולבחור כרטיס קול דרך מסך האפשרויות. למסך האפשרויות ניתן להיכנס רק בזמן שרץ ה"דמו" - תמונות סיפור העלילה והדגמה של קרבות. כלומר, לא לאחר התחלת משחק כלשהו.

(-) Og + איתן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים