Mortal Kombat 1

רשימת המהלכים הסודיים

ראשית, כמה הערות כלליות:

 • את כל מהלכי ה-Fatality עושים צמוד ליריב.
 • שימו לב: יש הבדל בין "אחורה, אחורה, קדימה" לבין "אחורה + אחורה + קדימה". עם "+" זה הכל באותו זמן, עם פסיק זה אחד אחרי השני מהר.

כעת, לרשימת המהלכים:

ריידן:

 • ברק: למטה, קדימה, אגרוף נמוך
 • Superman Rush: אחורה, אחורה, קדימה
 • שיגור: למטה, למעלה
 • Fatality: קדימה, אחורה, אחורה, אחורה, אגרוף גבוה

סוניה:

 • טבעת קול (Sonic Ring): אחורה, אחורה, אגרוף נמוך
 • מכה מעופפת: קדימה, אחורה, אגרוף גבוה
 • Leg Grab: אגרוף נמוך + בעיטה נמוכה + חסימה
 • Fatality: קדימה, קדימה, אחורה, אחורה, חסימה

סאב-זירו:

 • Ice Freeze: למטה, קדימה, אגרוף נמוך
 • החלקה: חסימה + אגרוף נמוך + בעיטה נמוכה
 • Fatality: קדימה, למטה, קדימה, אגרוף גבוה

סקורפיון:

 • חנית: אחורה, אחורה, אגרוף גבוה.
 • מכה בשיגור: למטה, אחורה, אגרוף גבוה
 • Fatality: תוך כדי לחיצה על הגנה ללחוץ למטה למעלה למעלה; במרחק שני צעדים מהיריב.

ליו קנג:

 • כדור אש: קדימה, קדימה, אגרוף גבוה
 • בעיטה מעופפת: קדימה, קדימה, בעיטה גבוהה
 • Fatality: אין צורך להיות קרובים. קדימה, למטה, אחורה, למעלה

ג'וני קייג':

 • כדור אש: אחורה, קדימה, אגרוף נמוך
 • בעיטת צללים: אחורה, קדימה, בעיטה נמוכה
 • Ball Breaker: חסימה + אגרוף נמוך
 • Fatality: קדימה, קדימה, קדימה, אגרוף גבוה

קאנו:

 • Knife Projectile: חסימה + אחורה, קדימה
 • גלגול באוויר: קדימה, למטה, אחורה, למעלה
 • Fatality: אחורה, למטה, קדימה, אגרוף נמוך
(-) Zeratul נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים