Fury Of The Furries

איך עוברים את מסך 3 של הלגונה?

ש: לאחר שמגיעים בתור "הצהוב" למקום בו נמצא ה"פס" שנותן את "הירוק", פשוט נתקעים ב"חדר" עם ה"פס" למטה. איך עוברים?

ת: ברגע שיורדים במעלית ומקבלים את ה"ירוק" - יש ללכת שמאלה במעבר הצר שבסוף הירידה של המעלית. בסוף הדרך ישנה לבנה, וצריך למשוך אותה עם החבל. עכשיו, הלבנה שבדיוק בכיוון ההפוך נפתחת (מצד שמאל), ויש ללכת לשם, לקפוץ מעל הקוצים וליפול על הלבנה האחרונה מצד ימין. הלבנה תזוז, וכעת צריך לחזור לחלל שמתחת למעלית ולמשוך את הלבנה השמאלית-תחתונה. עכשיו ניתן להגיע ליציאה.

(-) Gabriel + Og נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים