Fury Of The Furries

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא להציל את המלך שנחטף ע"י הנבל במשחק שנקרא "the Wicked One".
כדי לעשות זאת, יש לסיים את כל 70 השלבים (10 שלבים בכל איזור) ע"י הגעה בכל שלב ליציאה.

תזוזה: מקשי החיצים
החלפת דמות: למטה (עובד רק כאשר השחקן נמצא על משטח נייח וקשיח ורק כאשר ישנן עוד דמויות לבחירה)
שימוש ביכולת המיוחדת של הדמות הנבחרת: רווח
התחלת השלב מחדש: Escape
חזרה לתפריט הראשי: F10

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים