Fury Of The Furries

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא להציל את המלך שנחטף ע"י הנבל במשחק שנקרא "the Wicked One".
כדי לעשות זאת, יש לסיים את כל 70 השלבים (10 שלבים בכל איזור) ע"י הגעה בכל שלב ליציאה.

תזוזה: מקשי החיצים
החלפת דמות: למטה (עובד רק כאשר השחקן נמצא על משטח נייח וקשיח ורק כאשר ישנן עוד דמויות לבחירה)
שימוש ביכולת המיוחדת של הדמות הנבחרת: רווח
התחלת השלב מחדש: Escape
חזרה לתפריט הראשי: F10

(-) Og נוסף על ידי Og

איך עוברים בין הדמויות?

ש: איך עוברים בין הדמויות במשחק, כלומר, איך משנים את הצבע של הדמות?

ת: כדי לעבור בין הדמויות יש ללחוץ "למטה", ואז "ימינה" או "שמאלה" (לבחור) ואז שוב "למטה" (וזאת כמובן בתנאי שעוד צבעים זמינים).

(-) Og נוסף על ידי Gordi

איך יוצאים מהמשחק?

ת: בכדי לצאת מהמשחק יש ללחוץ על שני המקשים Enter+Esc (בו-זמנית).

(-) Og נוסף על ידי Gordi

איך עוברים את מסך 3 של הלגונה?

ש: לאחר שמגיעים בתור "הצהוב" למקום בו נמצא ה"פס" שנותן את "הירוק", פשוט נתקעים ב"חדר" עם ה"פס" למטה. איך עוברים?

ת: ברגע שיורדים במעלית ומקבלים את ה"ירוק" - יש ללכת שמאלה במעבר הצר שבסוף הירידה של המעלית. בסוף הדרך ישנה לבנה, וצריך למשוך אותה עם החבל. עכשיו, הלבנה שבדיוק בכיוון ההפוך נפתחת (מצד שמאל), ויש ללכת לשם, לקפוץ מעל הקוצים וליפול על הלבנה האחרונה מצד ימין. הלבנה תזוז, וכעת צריך לחזור לחלל שמתחת למעלית ולמשוך את הלבנה השמאלית-תחתונה. עכשיו ניתן להגיע ליציאה.

(-) Gabriel + Og נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים