Serf City

הכוונה כללית

ש: המשחק לא כולל שום הכוונה מילולית, וקשה מאוד להבין מה אמורים לעשות בחלקים רבים ממנו. היכן ניתן לקבל הכוונה נוספת אודות ממשק המשחק ומטרותיו?

ת: ניתן למצוא מידע נוסף בשלל המדריכים שהועלו לאינטרנט אודות המשחק, או במדריך הרשמי של המשחק.

(-) Og + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים