Serf City

איך יוצרים חיילים?

ש: איך אני יוצר חיילים במשחק?

ת: אי אפשר ליצור חיילים, הם נוצרים לבד במשך הזמן. לעומת זאת, כן אפשר לקבוע את האחוז של האזרחים שיהפכו ללוחמים.
כשאתה מקליק על האפשרויות - מדובר באפשרות הימנית-תחתונה או האמצעית-תחתונה, שם יש לך מדד שמצידו האחד עובד, ומצידו השני חייל. שים לב שאם לא יהיו לך מספיק עובדים התפתחות העיר תואט בצורה משמעותית. מומלץ לבחור שרוב האזרחים יהפכו לעובדים בתחילת השלב, וההפך בסופו.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים