Dangerous Dave 2

היכן ממוקם המקום הסודי בתחילת המשחק?

ת: ממש בתחילת המשחק, לפני שנכנסים לבית עם הזומבים, קיים מקום סודי שיכול להוסיף לכם חיים. במקום להיכנס לבית, ניתן לקפוץ על הגג ולהמשיך לטפס עד למעלה (כל זאת מחוץ לבית. אין צורך להיכנס אליו בשביל הבונוס). כאשר מגיעים למעלה, יש לקפוץ שמאלה. אם תחשבו את הקפיצה נכון, תגיעו לבית סודי שבתוכו נמצא הבונוס. (את המוות מנפילה ארוכה הוסיפו רק בדייב 3, כך שיש לכם כמה ניסיונות שאתם רוצים על מנת להגיע אליו, מה גם שהבונוס ממוקם ישר בתחילת המשחק).

הסרטון באדיבות yoyole123.

(-) דתמש + yoyole123 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים