Dangerous Dave 2

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה ימינה ושמאלה: חץ "ימינה" וחץ "שמאלה" בהתאמה.
  • כיוון הרובה למעלה: מקשים 7,9 ב-NumPad [או Home, PageUp].
  • כיוון הרובה למטה: מקשים 1,3 ב-NumPad [או End, PageDown].
  • קפיצה: חץ "למעלה".
  • פתיחת דלתות: חץ "למטה" בסמוך לדלת כלשהי.
  • ירי: רווח.
  • F1: מסך עזרה.

 

 

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi

איך יורדים למטה?

ש: איך יורדים למטה (במדרגות או דרך קירות דקים)?

ת: בכדי לרדת למטה יש ללחוץ על המקש שמכוון את הרובה למטה, ואז, תוך השארת המקש לחוץ, יש ללחוץ על מקש הקפיצה.

ניתן לראות או לשנות את המקשים על ידי לחיצה על מקש ה-F3.

(-) Gabriel + raztk נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

היכן ממוקם המקום הסודי בתחילת המשחק?

ת: ממש בתחילת המשחק, לפני שנכנסים לבית עם הזומבים, קיים מקום סודי שיכול להוסיף לכם חיים. במקום להיכנס לבית, ניתן לקפוץ על הגג ולהמשיך לטפס עד למעלה (כל זאת מחוץ לבית. אין צורך להיכנס אליו בשביל הבונוס). כאשר מגיעים למעלה, יש לקפוץ שמאלה. אם תחשבו את הקפיצה נכון, תגיעו לבית סודי שבתוכו נמצא הבונוס. (את המוות מנפילה ארוכה הוסיפו רק בדייב 3, כך שיש לכם כמה ניסיונות שאתם רוצים על מנת להגיע אליו, מה גם שהבונוס ממוקם ישר בתחילת המשחק).

הסרטון באדיבות yoyole123.

(-) דתמש + yoyole123 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים