Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars

כיצד לפצל צבאות?

ש: אני רואה שהמחשב יכול לחלק ערימות של יצורים לשני חלקים, אבל אני לא מצליח לעשות זאת, האם המחשב מרמה?

ת: המחשב תמיד מרמה :) אבל בלי קשר, ניתן לפצל/לחלק צבאות בצורה הבאה:

בחרו את הצבא שברצונכם לפצל, הדגישו אותו, כלומר, דאגו שתהיה מסגרת אדומה מסביבו. לחצו על מקש ה- Shift והחזיקו אותו לחוץ ולחצו על משבצת צבא ריקה.

לדוגמה: יש לכם 30 איכרים בערימה ואתם רוצים להפריד אותם ל-20 ו-10, הקליקו על ה-30 עם כפתור העכבר השמאלי, החזיקו Shift, הקליקו על משבצת ריקה, תופיע לכם תיבה ששואלת כמה להפריד, רשמו 10 ואשרו.

 

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים