Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars

המשחק נותן הודעה שהוא לא מוצא את הCD. מה לעשות?

ש: לאחר הפעלת המשחק, מוצגת הודעה שאומרת שהתקליטור לא בכונן ולא ניתן לשחק במשחק הרגיל אלא רק במשחק רשת. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?

ת: אם מדובר על ההודעה הבאה:

הודעת שגיאה

יתכן שמדובר בגרסה שלא הורדה מן האתר או בגרסה שהורדה לפני ה14 ביוני 2008. אם זהו המצב, הורידו את המשחק שוב.

שימו לב שהמשחק גם מכיל את גרסת החלונות של המשחק בתור תוסף. התוסף נמצא בתוך תת-תיקייה בשם Win95Addon שבתיקיית המשחק. אם השגיאה הנ"ל מתקבלת כאשר אתם מנסים להפעיל אותה (גרסת החלונות) הווה אומר שלא קראתם את ההוראות להפעלתה. ההוראות נמצאות בקובץ בשם "הוראות.txt" שבתיקייה של התוסף.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים