Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars

איך אפשר לבחור בין שני הקמפיינים?

ש: כאשר אני בוחר במצב קמפיין, נבחר לי אוטומטית הקמפיין של רולנד. איך אני בוחר בקמפיין של ארצ'יבלד?

ת: אם מסך הבחירה בין רולנד לארצ'יבלד חסר אצלכם, יתכן שיש ברשותכם גרסה ישנה או גרסה שלא הורדה מן האתר. הבעיה היא בקובץ choose.smk תקול. אנא הורידו את הגרסה הנוכחית מכאן.

אפשרות נוספת היא להתקין את תוסף הסרטים מכאן.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים