Pizza Worm 2

כיצד ניתן להפעיל את המשחק?

ש: כיצד ניתן להפעיל את המשחק? איך ניתן לשמור על טבלת השיאים?

ת: ניתן להפעיל את המשחק בשני אופנים:

  1. הפעלת המשחק ישירות מתוך חלונות XP: ניתן להפעיל את המשחק ישירות מתוך חלונות XP על ידי הפעלת הקובץ NoSound.bat או שימוש בפקודה pworm /n באמצעות שורת הפקודה.
  2. הפעלת המשחק באמצעות DOSBox: בעבר הייתה בעיה לשמור על טבלת השיאים של המשחק בעת הפעלתו באמצעות דוסבוקס, אך כיום קיימת גירסה מיוחדת בה אין בעיה. אם קיימת אצלכם בעיה עם טבלת השיאים, אנא הורידו את הגירסה החדשה מהאתר.
(-) Og + Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

טיפים ומקשים

זהו משחק דמוי "סנייק" שבו השחקן שולט על תולעת ומטרתו לאכול את הפיצות שמופיעות על המסך מבלי לפגוע בקירות או בעצמו.

המשחק מיועד לשחקן אחד או לשני שחקנים. למשחק בשני שחקנים, יש ללחוץ על המקש "2" במסך הפתיחה.

מקשים:

  • שחקן א': מקשי החצים.
  • שחקן ב': המקשים C, Z.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים