סינמה קיד 1

כיצד מומלץ להפעיל את המשחק?

ת: מומלץ להפעיל את המשחק באמצעות חבילת חלונות 95. ניתן להפעיל את MT.exe בלי בעיה, אך אם רוצים מספר אפשרויות נוספות כמו אפקטים קוליים, מומלץ להריץ באופן חד פעמי את CopyINI.bat. הדבר יעתיק לתוך תיקיית חלונות איזשהו קובץ הגדרות שהמשחק זקוק לו.

(אפשר לנסות להפעיל את המשחק גם ללא שימוש בחבילת חלונות 95, הוא פועל עם שיבושים מסויימים. כדי להעתיק את קובץ ההגדרות, אפשר להריץ את SetupXP.bat שעושה אותו דבר כמו CopyINI.bat רק עם הסברים למשתמש).

(-) Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים