דובי משחק מחבואים

כיצד ניתן להפעיל את המשחק?

ת: כדי להפעיל את המשחק יש לעקוב אחר ההוראות שמופיעות בקישור הזה.
שימו לב: יש להפעיל את הקובץ go.bat שבתיקייה hide5 ולא בתיקייה הראשית.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים