משרדון

איך מפעילים את התכנה?

ש: איך מפעילים את התכנה?

ת: לאחר שפרסתם את קובץ הארכיון שהורדתם, הפעילו את הקובץ go.bat. מומלץ לעשות זאת באמצעות תכנת העזר DOSBox.

הפעלת הקובץ go.bat תטען את התכנה בזכרון מערכת ההפעלה, כך שהתכנה תהיה פעילה ברקע גם כשמופעלות תוכניות אחרות.
כדי לפתוח את תפריט התכנה יש ללחוץ על Ctrl+Alt+מקש כלשהו. כאשר נמצאים בתכנית אחרת, לפעמים הצירוף Ctrl+Alt יעבוד לבדו.

שימו לב, ישנן תוכניות שכאשר הן מופעלות, הצירוף לא יעבוד בכלל או יגרום לקריסת מערכת ההפעלה.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים