Psycho Pinball‎

איך מפעילים את המשחק?

ש: איך מפעילים את המשחק?

ת: מומלץ להפעיל את המשחק באמצעות תכנת העזר DOSBox.

שימו לב, קובצי המשחק מוכרחים להיות בתוך תיקייה מסוימת, ולא בשורש הכונן. מהסיבה הזו, בשימוש בDOSBox בשיטת הגרירה על ידי הגרירה של קובץ ההפעלה, המשחק לא יעבוד. הדרך להתגבר על כך היא הפעלת המשחק בשיטה אחרת (הפעלה באמצעות פקודות או בשימוש בפרונטאנד).

ניתן בכל זאת לקצר את ההפעלה על ידי שיטת הגרירה באופן הבא:
במקום קובץ ההפעלה go.bat, גררו את התיקייה שבתוכה נמצאת התיקייה Psycho. למשל, אם תיקיית המשחק נמצאת בנתיב D:\Games\Psycho, גררו את התיקייה Games לקובץ ההפעלה של דוסבוקס.
לאחר שגררתם את התיקייה המכילה, יפתח ממשק ההפעלה דוס בתוך DOSBox. הקלידו את הפקודות הבאות (לחצו על Enter לאחר כל פקודה):

cd psycho
go

(-) Og נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1, הודעה 2, הודעה 3
משחקים ישנים רומים ואמולטורים