Action Soccer

המשחק רץ באיטיות?

ש: המשחק רץ באיטיות לאחר הפעלה באמצעות DOSBox. כיצד ניתן להפעיל את המשחק בצורה חלקה?

ת: הסיבה שהמשחק רץ באיטיות באמצעות דוסבוקס היא מכיוון שברירת המחדל למהירות עבור משחק זה (כמו כל משחק המשתמש ב-Real Mode) היא 3000 מחזורים שהם מעט מדי עבור משחק זה. כדי להאיץ, יש להגביר את כמות המחזורים בדוסבוקס, הדרך המומלצת ביותר לעשות זאת, היא ע"י קביעת הערכים הבאים בתצורה של דוסבוקס:

core=dynamic
cycles=max 85%

אחת הדרכים לעשות זאת היא להקליד את שתי השורות בדוסבוקס (שורה אחת בכל פעם, לאחר כל שורה יש להקיש על מקש ה"אנטר") לפני שמפעילים את קובץ ההפעלה של המשחק.
שימו לב: ההשפעה של הקלדת השורות היא זמנית, והיא מסתיימת עם סגירת החלון של דוסבוקס. קיימות גם דרכים להשאיר את הערכים מוגדרים בצורה זו בדרך קבע, אנא פנו למדריכים המתאימים על מנת ללמוד כיצד.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים