X-COM: UFO Defense

מדוע בתחילת קרב הנשקים אינם טעונים?

ת: אם יש לכם מחסניות הנשקים נטענים לבד. אם הם לא טעונים, סימן שאין לכם מספיק מחסניות במלאי זמין בחללית. ניתן לבדוק מה יש  במלאי ומה מתוך המלאי מועמס על החללית תחת Equip Craft -> Skyranger. אם אין לכם בכלל מחסניות, גם לא במלאי, אתם יכולים לרכוש אותן במקרה ומדובר בנשקים מטכנולוגיה ארצנית (Purchase/Recruit), או לייצר אותן במקרה ומדובר בטכנולוגייה חייזרית (Manufacture).

אם אתם מייצרים, זה יעלה לכם אלריום-115 חיוני, אז תחשבו פעמיים לפני שאתם גומרים אותו.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים