בונוס

איך מאפסים את טבלת השיאים של המשחק?

ת: על מנת לאפס את טבלת השיאים, יש למחוק את הקובץ bonus.cmp.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים