NBA HangTime

מהם המקשים?

ת: מקשי ברירת המחדל הם 1, A, S, D, W והחיצים.

מתחילים את המשחק באמצעות הקשה על "1".

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
עוד באותו עניין:

(הצג הכל)

משחקים ישנים רומים ואמולטורים