NBA HangTime

איך שומרים?

ש: איך שומרים את כל מה שעושים (יצירת שחקנים חדשים וכו') במשחק?

ת: יש ליצור פרופיל בתחילת המשחק ולא להכנס למשחק דרך סתם "בחירת קבוצה". כשחוזרים למשחק, יש לבחור את הפרופיל שנוצר וכל השינויים שביצעתם במשחק הקודם יחזרו.

(-) עידן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

מהם המקשים?

ת: מקשי ברירת המחדל הם 1, A, S, D, W והחיצים.

מתחילים את המשחק באמצעות הקשה על "1".

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים