Virtua Fighter PC

מהם התנועות המיוחדות לכל דמות?

ת: את התנועות המיוחדות של הלוחמים אפשר למצוא במדריך למשתמש.

(-) Og נוסף על ידי Og
עוד באותו עניין:

(הצג הכל)

משחקים ישנים רומים ואמולטורים