Dangerous Dave 1

אילו מקומות סודיים קיימים בשלב 5?

ת: בשלב החמישי - ניתן לקפוץ מהעץ שמאלה ולהיכנס למקום בונוס. ניתן גם ללכת על הכוכבים.
בנוסף, קיימת באותו שלב דרך להגיע לדלת הסיום: אחרי שהורגים את מפלצת-השמש השנייה, יש לטפס על העץ וממנו לקפוץ אל הכוכבים, מהם מחליקים לאט לאט. יש להמשיך לקפוץ עד שמגיעים לקיר ומכוונים לקפוץ "מעליו". עכשיו כל מה אפשר לראות זה את הרגליים של דייב, והגוף שלו מחוץ לטווח הראייה. ממשיכים ללכת, עד שמגיעים לחור בתקרה ונופלים ישר לתוך דלת סיום השלב.

(-) נגה ר + Gabriel נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים