Dangerous Dave 1

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י לקיחת הגביע ואז כניסה לדלת.

מקשים ברירת המחדל (ניתן לשנותם):
תזוזה: מקשי החיצים
ג'טפק: ALT (יש למצוא אותו בשלב טרם השימוש)
אקדח: CTRL (יש למצוא אותו בשלב טרם השימוש)
מידע ועזרה (אנגלית): F1

(-) Og נוסף על ידי Og

[וידאו] פיתרון לבעיית היהלום בשלב 3

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi

אילו מקומות סודיים קיימים בשלב 5?

ת: בשלב החמישי - ניתן לקפוץ מהעץ שמאלה ולהיכנס למקום בונוס. ניתן גם ללכת על הכוכבים.
בנוסף, קיימת באותו שלב דרך להגיע לדלת הסיום: אחרי שהורגים את מפלצת-השמש השנייה, יש לטפס על העץ וממנו לקפוץ אל הכוכבים, מהם מחליקים לאט לאט. יש להמשיך לקפוץ עד שמגיעים לקיר ומכוונים לקפוץ "מעליו". עכשיו כל מה אפשר לראות זה את הרגליים של דייב, והגוף שלו מחוץ לטווח הראייה. ממשיכים ללכת, עד שמגיעים לחור בתקרה ונופלים ישר לתוך דלת סיום השלב.

(-) נגה ר + Gabriel נוסף על ידי Gordi

איפה היציאה בשלב 8?

ת: בקו האש בתחתית המסך ישנו מעין "חור". יש לעוף אל ה"חור" ולרדת דרכו.

(-) איתן נוסף על ידי Gordi

איך יוצאים מהאיזור הבלתי-מוגדר בשלב 9?

ש: בסוף שלב 9 ישנו איזור לא מוגדר שאין ממנו מוצא, כלומר, אם נכנסים לאיזור הזה (אפילו בטעות), אין דרך חזרה למשחק. איך יוצאים ממנו?

ת: אין יציאה. פשוט מאוד, צריך להמנע מלהכנס אליו.

(-) dogli_3 נוסף על ידי Gordi

[וידאו] פתרון מלא למשחק

(-) SquidWeed נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים