Commander Keen 5

איך מסיימים את השלב האחרון במשחק?

ש: כשמגיעים לשלב האחרון נתקלים במכונה עם מעין כדור בתוכה. איך מסיימים את השלב?

ת: יש למצוא באזור מזוודות-נפץ (חפצים שחורים שזזים באוויר ומתפוצצים), לגרום להם לעקוב אחרי קין אל המכונה ואז לפוצצם על הכדור במרכז.

(-) eal נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים