Commander Keen 5

איך מגיעים לשלב הסודי?

ת: בשלב הלפני האחרון, ממש לפני הסוף (כשאתם רואים את היציאה) יש מעין מעבר (שכשעוברים בו, לא רואים את קין). בתוך המעבר הזה יש ללחוץ down + jump וכך אתם תיפלו למטה. עליכם ללכת כעת שמאלה עד שאתם נופלים נפילה ענקית (שבאמצעה אתם תראו את הכניסה לשלב הסודי - מעין שער ענקי). לאחר כמה פאזלים בדרך למעלה - אתם בשלב הסודי. אחרי שסיימתם את השלב הסודי אתם תשתגרו בחזרה לספינה ותצאו דרך הבאר (שמן הסתם לא הבנתם מה היא עושה שם ).

(-) גיא נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים