Bubble Bobble

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י לכידת האוייבים בתוך בועות ופיצוצן.

הבחירות המומלצות בתחילת המשחק:
E. EGA/VGA Graphics
A. Adlib Music
שחקן אחד או שניים לפי בחירתכם.
K. Keyboard
Y עבור שינוי המקשים או N עבור משחק עם מקשי ברירת המחדל שהם:


תזוזה: מקשי החיצים
יריית בועות: Insert.
יציאה מהמשחק: F10
(אם אינכם בטוחים במה לבחור, לחצו בכל בחירה על ENTER)

טיפ1: בכל שלב שהוא כפולה של 5 (ובשלב הראשון) פיצוץ הבועה של האויב האחרון תגרום לכל הבועות בשלב להפוך לבונוסים ששווי כל אחד מהם 700 נקודות (איסוף נקודות רבות נותן פסילה נוספת)
טיפ2: המשחק נבנה עבור שני שחקנים, זה כמעט בלתי אפשרי לסיים אותו עם שחקן אחד בלבד.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים